Followers

Tuesday, March 15, 2011

konservasi (senarai pusat2 konservasi hidupan liar)


Senarai Pusat-pusat Konservasi Hidupan Liar:

vi.           Zoo Melaka
Tujuan penubuhan Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Batu Pahat, Perlis ialah untuk menjadikan ia projek kedua pemuliharaan burung Kuang selepas Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungkai, Perak. Bilangan spesies Kuang yang terdapat di pusat ini adalah sebanyak lima spesies yang terdiri dari Merak Pongsu (Polyplectron malacense), Merak Hijau (Pavo muticus), Merah Mata (Lophura erythropthalma), Kuang raya (Argusianus argus) dan Pegar (Lophura ignita).
Kesemua burung-burung Kuang ini ditempatkan di dalam sebuah sangkar besar di mana terdapat 22 sangkar kecil berasingan mengikut spesies di dalamnya. Setiap spesies dipelihara secara berpasangan bagi menjayakan program pembiakan.
<!-- more -->

http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/MerahMataJemaluang.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/PegarJemaluang.jpg
Selain daripada Napuh (Tragulus napu), Pelanduk (Tragulus javanicus) dan Kijang (Muntiacus muntjac) juga di pelihara di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Batu Pahat ini. Semua Pelanduk dan Napuh dipelihara dan dibiakkan di dalam sangkar pembiakan. Manakala Kijang pula ditempatkan di dalam sangkar pembiakan yang berasingan. Keluasan keseluruhan kawasan untuk projek ini adalah 27 hektar tetapi hanya 3 hektar atau 9 % sahaja dari keseluruhan kawasan dibangunkan untuk program pembiakan hidupan liar di kawasan tersebut.
Sehingga kini, bilangan hidupan liar yang terdapat di PKHL ini adalah sebanyak 57 ekor Pelanduk, 34 ekor Napuh dan lima ekor Kijang.
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/pelandukmakan.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/KijangSgBtPahat.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/SangkarPembiakanPelandukNapoh.jpg

Selain daripada PKHL Bota Kanan, Perak, sebuah lagi Pusat Konservasi Hidupan Liar bagi spesies Tuntung terdapat di Bukit Pinang, Kota Setar, Kedah. Pusat ini ditubuhkan dalam tahun 1981 dan memelihara dua spesies Tuntung iaitu Tuntung Sungai (Batagur baska) dan Tuntung Laut (Callagur borneoensis). Tidak banyak perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua spesies ini kecuali pada cengkerang dan bahagian kepalanya. Walau bagaimanapun, bilangan Tuntung Sungai adalah lebih banyak terdapat di dalam peliharaan pusat ini.

Sehingga kini, bilangan Tuntung yang terdapat di pusat ini adalah sebanyak 530 ekor. Kejadian banjir yang berlaku pada akhir Disember 2005 telah menyebabkan 172 ekor Tuntung dalam kolam-kolam pembiakan terlepas keluar ke sungai yang berhampiran. Kejadian banjir yang berlaku di kawasan pusat ini merupakan kejadian yang terburuk jika di bandingkan dengan kejadian yang berlaku sebelum ini.
Sebagaimana pembiakan Tuntung di Bota Kanan, telur-telur Tuntung diperolehi dari peraih-peraih berlesen pada setiap kali musim bertelur. Semua telur ini akan dieram di dalam pasir secara semula jadi sepanjang tempoh 75 hingga 100 hari sebelum ianya menetas. Anak-anak yang baru menetas akan dikutip dan dipelihara di dalam kolam khas yang telah ditetapkan, berasingan daripada Tuntung dewasa.
Tuntung Sungai (Batagur baska) dan Tuntung Laut (Callagur borneoensis) merupakan spesies reptilia yang di pelihara dalam kolam-kolam pembiakan di Pusat Konservasi Hidupan Liar Bota Kanan. Spesies Tuntung ini dipelihara dan dibiakkan bagi mengelak kepupusan akibat aktiviti-aktiviti pengambilan pasir-pasir sungai yang tidak terkawal. Pasir sungai merupakan komponen utama di dalam habitat semula jadi spesies ini.

Pusat Konservasi Hidupan Liar Bota Kanan merupakan pusat Tuntung yang terbesar dengan bilangan yang mencapai 1356 ekor. Selain daripada menjadi kawasan bagi pemuliharaan spesies Tuntung, ia juga merupakan pusat penyelidikan bagi penyelidik dari dalam dan luar negara terutamanya bagi pelajar-pelajar yang meminati spesies hidupan liar ini.
Telur-telur Tuntung yang diperolehi pada setiap musim bertelur akan dieramkan secara semula jadi di dalam kawasan berpasir yang terdapat di sekitar kawasan pusat. Tempoh masa pengeraman telur-telur Tuntung ini adalah di antara 75 hingga 100 hari. Terdapat sepuluh buah kolam pembiakan Tuntung, di mana setiap kolam pembiakan ini memelihara Tuntung mengikut peringkat umur masing-masing bermula daripada umur sehari penetasan sehingga umur dewasa. Tuntung tertua yang terdapat di sini berusia 37 tahun.
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/TuntungSungaiBotaKanan.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/KolamBotaKanan.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/KawPengeramanTuntung.jpg
Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun ini siap sepenuhnya pembinaan pada bulan April 2000 dengan kos pembinaan sebanyak RM3,600,000.00. Tujuan asal pembinaan ialah bagi projek konservasi Badak Sumatera yang merupakan antara spesies yang diancam kepupusan di negara ini.
Pada tahun 2004, pusat konservasi ini tidak lagi menjalankan pemuliharaan Badak Sumatera tetapi tumpuan dijalankan terhadap projek konservasi Badak Cipan (Tapirus indicus). Sebagai permulaan tiga ekor Badak Cipan telah ditempatkan dalam kandang-kandang yang sedia ada. Dalam Bulan Mac 2005, seekor anak Badak Cipan jantan telah dilahirkan. Pada Mei dan Jun 2007, sepasang kembar anak Badak Cipan telah dilahirkan dalam bulan yang berasingan, daripada ibu yang sama di pusat ini. Ia merupakan rekod pertama dunia yang bersejarah di PKHL Sungai Dusun. Ini kerana ia adalah anak kembar pertama spesies ini yang dilahirkan di dalam kurungan.
Sehingga kini, selain daripada Badak Cipan, spesies hidupan lain seperti Buaya Julung-julung (Tomistoma schlegelii), Landak Raya (Hystrix brachyura) dan Kongkang (Nycticebus coucang) juga dipelihara dan terlibat dalam program konservasi ex-situ di sini.
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/Tapirfamily1.jpg
Pusat Konservasi Hidupan Liar
Pusat Konservasi Hidupan Liar Bangas, Johor ini ditubuhkan pada tahun 2000 dan menjalankan program konservasi terhadap spesies Kijang. Dua spesies Kijang yang terdapat di pusat ini adalah Kijang Semenanjung (Muntiacus muntjac) dan Kijang dari Borneo (Muntiacus atherodes). Pusat ini bermula dan beroperasi sepenuhnya pada bulan Februari 2003 dengan lima ekor Kijang dari baka berlainan iaitu baka Semenanjung dan Borneo. Baka Semenanjung diperolehi dari Zoo Taiping, manakala baka Borneo diperolehi dari Jabatan PERHILITAN Perlis. Kelahiran pertama dua ekor anak Kijang di pusat konservasi ini ialah pada bulan April dan Mei 2004. Sehingga kini, terdapat 21 ekor Kijang kesemuanya.
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/KijangGuaMusang.jpg
Pusat KPusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan, Pahang ini ditubuhkan dalam tahun 1976 dan menjalankan pembiakan spesies Seladang (Bos gaurus hubbacki) yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Dua buah lagi pusat konservasi spesies ini ialah di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungkai, Perak dan Pusat Konservasi Hidupan Liar Gua Musang, Kelantan. Kemusnahan habitat semula jadi akibat pembukaan beberapa kawasan hutan di Semenanjung Malaysia untuk pembangunan dan pertanian serta pemburuan haram merupakan antara faktor yang mengancam populasi.
Dari tahun 1982 hingga tahun 2004 Jabatan telah menangkap empat ekor Seladang jantan dan dua ekor Seladang betina dari habitat liar sebagai perintis program pembiakan spesies ini. Keenam-enam ekor Seladang ini diperolehi melalui operasi tangkapan baka Seladang yang dijalankan di seluruh Semenanjung Malaysia bagi menangkap Seladang-seladang yang terancam akibat pembukaan kawasan hutan yang tidak terurus.
Kelahiran pertama anak Seladang dalam kurungan pada 12hb April 1985 menandakan kejayaan bagi program konservasi spesies hidupan liar ini. Dari tahun ke setahun, bilangan ini bertambah dan pertambahan bilangan spesies ini menarik perhatian masyarakat untuk melihat hidupan liar ini dengan lebih dekat lagi. Sehingga kini, bilangan Seladang ialah 33 ekor kesemuanya. Seladang-seladang ini dipelihara secara berkumpulan termasuk ibu dan anak, berpasangan atau individu mengikut keperluan.
Selain itu, Jabatan PERHILITAN juga telah mengadakan program kerjasama dengan pihak MARDI dengan menandatangani Memorandum Persefahaman (Aplikasi Bioteknologi di dalam Konservasi dan Pembiakan Hidupan Liar yang Bernilai Komersil) pada 3 Oktober 2005. Di mana, ia melibatkan program pembiakan spesies Seladang di Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak, Pahang. Ini secara langsung akan menumpu kepada penambahan bilangan Seladang di dalam kurungan dengan kaedah-kaedah aplikasi pembiakan biotek terkini.
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/kumpSeladang.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/IbuAnakSeladangJenderak.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/sepasangSeladang.jpg
Hidupan Liar Sungai Dusun, Selangor
Pusat Konsrvasi Hidupan Liar Gua Musang ini terletak di sebuah kawasan dataran yang dikelilingi oleh hutan-hutan serta bukit-bukit batu kapur. Spesies pertama yang diperkenalkan di kawasan projek ini ialah Rusa Sambar (Cervus unicolor) dan Rusa Timor. Kemudiannya pada tahun 2003, tiga ekor Seladang (Bos gaurus hubbacki) dipindahkan masuk ke pusat ini dari Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan, Pahang sebagai permulaan program pembiakan Seladang di kawasan tersebut. Sehingga akhir tahun 2006, bilangan Rusa Sambar yang terdapat dalam pemuliharaan pusat ini ialah sebanyak 58 ekor, lima ekor Seladang dan sepasang Kijang Semenanjung (Muntiacus muntjac).
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/kumpSeladang2.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/KijangGuaMusang.jpg

Pusat Konservasi Hidupan Liar Bukit Paloh, Terengganu
Pusat Konservasi Bukit Paloh Terengganu juga merupakan pusat Tuntung di bawah Jabatan PERHILITAN. Tuntung Sungai (Batagur baska) merupakan spesies Tuntung yang di pelihara dalam kolam-kolam pembiakan di pusat ini.
Telur-telur Tuntung yang diperoleh daripada peraih-peraih berlesen pada setiap musim bertelur akan dieramkan secara semula jadi di dalam kawasan berpasir yang terdapat di sekitar kawasan pusat tersebut Tempoh masa pengeraman telur-telur Tuntung ini adalah di antara 75 hingga 100 hari. Terdapat lapan buah kolam pembiakan Tuntung, di mana setiap kolam pembiakan ini memelihara Tuntung mengikut peringkat umur masing-masing bermula daripada umur sehari penetasan sehingga umur dewasa. Tuntung induk dipelihara di kolam berasingan. Sehingga kini, terdapat 1037 ekor Tuntung yang dipelihara.
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/KawPengeramanTuntung.jpg
http://www.wildlife.gov.my/img/exsitu/tuntungbukitpaloh.jpg
onservasi Hidupan Lia,

No comments: